biuro rachunkowe częstochowa, biura rachunkowe w czestochowie biuro rachunkowe czestochowa
biuro podatkowe czestochowa
Adres:
Biuro Rachunkowe DUDEK
42-200 Częstochowa,
ul. Wazów 11
Godziny otwarcia [ Pn - Pt: 9.00-16.00 ]

Kontakt:
tel. +48 793 060 155
tel. +48 516 033 160

E-mail:
dudek@podatki-biuro.pl
podatki_biuro@vp.pl
częstochowa biuro ksiegowe
biuro podatkowe czestochowa
Zajmujemy się kompleksową obsługą księgowo - płacową małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób fizycznych.
 • Księgi Handlowe
 • Księgi Przychodów i Rozchodów
 • Ryczałt
 • ZUS
 • Płace
 • GUS
Wieloletnie doświadczenie, pozwala nam na wykonanie swojej pracy sprawnie, szybko a przede wszystkim dokładnie.

Gwarantujemy wysoką jakość usług.

biuro rachunkowe w częstochowie
Nasze usługi obejmują:
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont,
 • sporządzanie bilansu rocznego wg.MSR, w tym: bilans wraz z załącznikami, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa,
 • opracowywanie zakładowych planów kont,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego,
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,
 • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie spraw kadrowo - płacowych /umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło,
 • zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych,
 • rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy pracowników,
 • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy bez naruszania prawa pracy,
 • naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy,
 • rozliczanie składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
 • sporządzanie wniosków kredytowych, analiz finansowych, dokumentacji do leasingu,
 • pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych,
 • reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym.
częstochowa biuro ksiegowe